Frans   

 

Nieuws
                    Klimdag Marche-Les-Dames

 16/06/2022 (alternative 23/06/2022)

  Aktiviteit georganiseerd door het kader van het CE Cdo
  Hartelijk ontvangst !

  Medisch attest bekwaamheid klimmen (verplicht)

  Aangepaste burgerkledij of gemengd militair - geen muts

  Afspraak om 08H30 uur aan het wachtlokaal

  Mogelijkheid warme maaltijd in de mess van Wartet - prijs 4,5 / 5 €

  Inschrijving : Daniel Van Ackere
                        monique.m.heroes@gmail.com - 0489 71 73 77
SKI 2022 VIDEO
Uw bescherming masque Covid 19 en camouflage versie Zij die wensen zich andere identieke maskers aan te schaffen kunnen deze bestellen aan

  5 € / stuk + 1 € verzendkosten 

bij :

ATELIER JACQUELIN'COUTURE
Rue de Tongres 39
Galerie du Cinquentenaire
B-1040 Bruxelles
Tel 02 734 09 97

e-Mail contact@jacquelincouture.be met uw gegevens en adres en de mededeling
" Amicale Para Commando Régionale Brabant"

Wij eerbiedigen uw persoonlijke gegevens

Geachte leden,

De 25 mei 2018 is de inwerkingtreding datum van de nieuwe Europese privacyregeling  -“ General Data Protection Regulation” (GPDR) . Deze regeling heeft als doel  beter de persoonlijke gegevens van de Europese burgers te beschermen.

De Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring VZW (ANPCV) treft serieus deze nieuwe maatregelen aan.  Wanneer u lid van ANPCV wordt zijn uw persoonlijke toetredingsinformaties (naam, voornaam, adres, n° tel., email…) in de leden lijst van uw regionale hernomen.  De regionalen delen ze mee aan de nationaal.  Deze gegevens worden op dit niveau gebruikt om de leden te beheren, de post (tijdschriften) te verzenden, lijsten voor Defensie op te stellen (jaarlijks dossier voor de steun van de patriottische verenigingen door Defensie),  toegang tot de militaire kwartiers, deelname aan de nationale defile ,  bepaalde plechtigheden,  registratie in het Belgische Staatsblad van de bestuurders  enz )

ANPCV verbindt zich ertoe om u mede te delen in alle transparantie wat het gebruik van deze persoonlijke gegevens betreft  en die te raadplegen zijn in uw regionale  waar  wij bevestigen dat zij eveneens vertrouwelijk  blijven,  overeenkomstig met de regeling  die daaromtrent door het uitvoerende comité wordt vastgesteld.

Als u het wenselijk acht  dat uw gegevens worden herzien of uitgewist worden , ( in dit geval niet meer lid zijn)  verwittigt uw regionale zo snel mogelijk.

 Waar kunnen wij ons ontmoeten ?
 

                                                            Aanvraag tot lidmaatschap      

 

               

 

 

De Regionale Brabant

heet u welkom !

 

Kaart

 

 

 

paracdo.brabant@gmail.com

 

 

Alle berichten geadreseerd aan dit mail adres komen automatisch bij de Voorzitter en de Secretaris van onze Regionale toe.

 

Uw publiciteit in onze Briefing + Website


 Bijgewerkt : 23/05/2022                                                                             Website problemen of  vragen ?             webmaster@anpcv-brabant.be
 Copyright © 2022 anpcv-brabant                                                           Voor alle contacten ANPCV Brabant :       
paracdo.brabant@gmail.com